sunnuntai 25. lokakuuta 2015

"Väärinsammutettuja" ehdotuksia...

Selailen silloin tällöin vanhoja tekstejäni. Osasta niistä tulee hiukan murheellinen olo, kun joutuu toteamaan, että asiat eivät mene eteenpäin.
Alla oleva virallinen ehdotus on mm. sellainen. Se on osittain myös sarjastamme "väärinsammutettuja" ehdotuksia.

Kemin ehdotuksen aikainen kaupungingeodeetti suhtautui asiaan myönteisesti ja vei omalta osaltaan asiaa eteenpäin mutta...

Kemin kaupunginhallitus "löysi/keksi" asiaan liittyvänä jostain maininnan, että Möllärin möljän läheisyyteen voisi ehdotukseni mukaista toimintaa toteuttaa. 

Mikäli olen oikein ymmärtänyt sinne ei ole ensimmäistäkään puuta istutettu eikä todennäköisesti tulla koskaan istuttamaankaan.

Miksi tämä = puun istuttaminen tuntuu minusta tärkeältä? Siksi, että olen itse istuttanut aika monta puuta mutta myös viime vuosina kaatanut/kaadattanut niitä huomattavan paljon. 

Maiseman muuttuminen on tärkeää. Se merkitsee mutoksen lisäksi edistystä, eteenpäin menoa ja dynaamista elämässä kiinni pysymistä.

Alla oleva ehdotukseni olisi toteutuessaan merkinnyt myönteistä peeärrää Kemille kaupunkimme rypiessä jatkuvasti haluttavuustutkimuksissa peränpitäjänä. Varmaan Kemissäkin käy vuositasolla sellaisia merkittäviä valtakunnantason henkilöitä, joille olisi syytä tarjota mahdollisuus nimikkopuun istuttamiseen... Vanha virallinen ehdotus:

Aki Pyykkö
Kainuunkatu 3
94700 Kemi Kemi 30.03.2013
Kemin kaupunginhallitusASIA:

KANSALAISPUISTON PERUSTAMINEN KEMIIN
______________________________________________________________

Ihmisen henkilökohtainen vetovoimaprofiili - ne osatekijät, jotka ratkaisevat esim. paikkakunnalla/talousalueella viihtyvyyden, vaikuttamisen ja aktivaatiotason - rakentuu mm. seuraavista tekijöistä:

+ monipuolisista työnsaantimahdollisuuksista
+ hyvistä koulutusmahdollisuuksista
+ liikenneyhteyksistä
+ toimivista julkisista palveluista
+ kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista
+ liikuntapalveluista
+ henkisestä ilmapiiristä
+ kansainvälisistä yhteyksistä

Vetovoimaprofiiliin liittyy myös olennaisesti elinympäristöön liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja asukkaista jäävä aito jalanjälki muodossa tai toisessa.

Kemi on kiistatta merkittävä merenrantakaupunki Suomessa. Perämeren pohjukassa ehdottomasti merkittävin. Lähitulevaisuuden seutukunta-ajattelussakin mahdollisen suurkunnan myötä Kemin asema on keskeinen.

Kemin on profiloitunut kulttuurikaupungiksi ja uusien ideoiden esitaistelijaksi, näyttöjä riittää…

Usein sanotaan: ”Istuta edes yksi puu elämäsi aikana, silloin Sinusta jää uniikki, aito jälki jälkipolville.”

Varmaan moni mökkiläinen näin tekeekin kaikessa hiljaisuudessa kotinurkillaan mutta onko asia laajennettavissa kaupunkitasolla esim. Kansalaispuiston perustamiseen. Kyllä, sillä…

Puiden istuttamisella on mediassa esim. valtionpäämiesten vierailujen yhteydessä voimakas symbolinen merkitys.
Samoin joku seutukunnan merkkihenkilö voi saada mahdollisuuden istuttaa nimikkopuun jonkin tapahtuman yhteydessä.

Onko mahdollista, että tulevaisuudessa rivikemiläinen – matti ja/tai maija meikäläinen – saa mahdollisuuden istuttaa nimikkopuunsa Kansalaispuistoon – mielestäni kyllä!
Istutettavien puiden määrä on luonnollisesti rajallinen ja yksityishenkilön lisäksi puun istuttajaksi voinee tulle huomioon jokin ryhmä, ryhmittymä, yhdistys, yritys, jne. …
Ranta-alueiden puistoista on tarkoituksenmukaista nimetä osa em. Kansalaispuisto-tarkoitukseen. Muun muassa Ruutinpuiston rakentamisen yhteydessä siihen avautuu erityisen hyvät mahdollisuudet.
Harmonisen, visuaalisesti kauniin lopputuloksen varmistamiseksi asiaan liittyvänä on tarkoituksenmukaista pitää suunnittelukilpailu.
Ehdotus:
Ehdotan, että Kemin kaupunginhallitus tekee ensi tilassa periaatepäätöksen:
+ Kansalaispuiston perustamisesta Ruutinpuistoon
+ selkeistä, yksiselitteisistä kriteereistä, joilla turvataan kaikille kemiläisille mahdollisuus istuttaa nimikkopuu em. puistoon
+ istutettavien puiden laaduista – lähinnä Suomen pääpuulajit: mänty, kuusi, koivu – mahdollisesti pihlaja ja tuomi…

Ehdotus- ja yhteistyöterveisin

Aki Pyykkö
kaupunginvaltuuston varajäsen

tarkastuslautakunnan jäsen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti