maanantai 8. tammikuuta 2018

Kemissä luottamuspula: Sote-päätökset ja ideologia kolisivat vahvasti yhteen...

Hmmmmm - vai niin - mielenkiintoista seurata, miten asia etenee jatkossa. Kemin velkataakka kasvaa, olisiko uudelle koalitiopäätökselle tilausta...


Suora nettilainaus Yle Kemi-sivuilta sellaisenaan:

Kemissä luottamuspula: Sote-päätökset ja ideologia kolisivat vahvasti yhteen

Kaupunginhallitukselle on esitetty epäluottamusta, koska hallitus on kävellyt valtuuston päätöksen yli jarruttamalla sote-yhteisyrityksen etenemistä.
Kaupunginhallinto
kokous nuija Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan pöydällä
Antti Kolppo / Yle
Kemissä päätöksenteko kärsii luottamuspulasta. Useiden kemiläisten eri puolueiden poliitikkojen mielestä päätöksenteon vaikeudet kulminoituvat vasemmistoliiton tapaan tehdä politiikkaa. Kritiikin mukaan siinä ei haeta kompromisseja vaan pidetään tiukasti kiinni omasta kannasta ideologisista syistä.
Erityisesti tämä on näkynyt loppuvuonna kaupunginhallituksessa. Länsi-Pohjan sote-yhteisyrityksen asiat eivät edenneet valtuuston myönteisen päätöksen jälkeen. Useimmiten esitykset ovat kaatuneet neljän vasemmistoliittolaisen ja yhden demarin äänillä, vasemmistoliittolaisen puheenjohtajan äänen ratkaistessa.
Vasemmistoliiton taholta päätöksenteon takkuamista perustellaan päätettävien asioiden suuruusluokalla, heikolla valmistelulla ja muun muassa kaupunginjohtajan Kiinan matkalla.
Tilanne päätyi lopulta siihen, että joulukuussa perussuomalaiset, keskusta ja kokoomus esittivät kaupunginhallitukselle epäluottamusta. Esityksen mukaan kaupunginhallitus ja erityisesti sen vasemmistoliittolainen puheenjohtaja Sari Moisanen ovat menettäneet valtuuston luottamuksen.
Valtuusto käsittelee hallituksen mahdollista erottamista tammikuun lopussa. Epäluottamusta perustellaan sillä, että kaupunginhallitus on kävellyt valtuuston päätöksen yli käsitellessään sote-yhteisyritykseen liittyviä asioita.

Erimielisyyttä myös kaupunginjohtajan kanssa

Viime vuonna myös vasemmistoliiton ja kaupunginjohtajan näkemykset ovat poikenneet toisistaan. Kuluvan vuoden budjetti oli laadittu viime vuoden veroprosentille, mutta vasemmistoliitto ajoi demareiden tuella läpi puolen prosenttiyksikön ennakoivan veronkorotuksen.
Päiväkoti- ja kouluverkkouudistuksesta tehtyyn päätökseen kaupunginjohtaja jätti eriävän mielipiteen kaupungin velkataakan paisumisen vuoksi. Kaupunginjohtaja esitti yksityisen päiväkodin rakentamista ja hintalapun pudottamista kymmenellä miljoonalla eurolla.

Syrjäytetäänkö vasemmistoliitto?

Päätöksenteon vaikeus on näkynyt käytännössä esimerkiksi siinä, että kunnanhallituksen kokous on venynyt pisimmillään 12 tuntiin. Useat poliitikot kuvaavat työskentelyä äärettömän raskaaksi ja kyllästyttäväksi. Politiikassa on ollut äkkiliikkeitä ja ilmassa on tympääntymistä ja epäluottamusta.
Poliitikkojen mukaan vuoropuhelu ja kompromissien tekemisen taito on hukattu. Myös vasemmistoliiton taholta myönnetään, että yhteishengessä on tekemistä.
Paikoitellen tilanne muistuttaa 2000-luvun alkua, jolloin demarit, keskusta ja kokoomus syrjäyttivät vasemmistoliiton vallan kahvasta. Silloinen koalitio perustui siihen, että kaupungin taloutta piti tervehdyttää, mutta vasemmistoliitto vastusti tarvittavia toimenpiteitä.
Koalitiota on jälleen mietitty joissain keskusteluissa, mutta pelkkä suivaantuminen vasemmistoliiton toimintatapoihin tuskin riittää liimaamaan muita puolueita yhteen.

Vaikeudet alkoivat huhtikuussa

Vielä maaliskuussa Kemissä oli kaikki hyvin. Kaupunginjohtaja Tero Nissisen johtajasopimusta jatkettiin ja Nissinen sai 3,5 prosentin palkankorotuksen. Jatkoa perusteltiin muun muassa Kaidin biovoimala-hankkeella ja sote-uudistuksella.
Seuraavassa kuussa saatiin ensimmäinen merkki tulevasta. Poliittinen ohjausryhmä esitti Länsi-Pohjan sote-yhteisyrityksen selvittelyn jatkamista, mutta kaupunginhallitus jätti asian ensin pöydälle ja seuraavassa kokouksessaan päätyi päinvastaiseen kantaan tasaäänin vasemmistoliittolaisen puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin jatkaa selvitystä.
Välissä käytiin kuntavaalit. Kesän jälkeen sote-asioiden käsittelyssä jatkui sama kuvio. Yhteisyrityksen perustaminen jäi pöydälle 6.11. ja 13.11. pidetyissä kokouksissa.
6.11. neljä vasemmistoliittolaista ja yksi demari saivat tuekseen yhden kokoomuslaisen. 13.11. asia jäi pöydälle neljän vasemmistoliittolaisen ja yhden demarin äänillä vasemmistoliittolaisen puheenjohtajan äänen ratkaistessa.
Valtuusto kuitenkin otti yhteisyrityksen perustamisen käsittelyyn samana päivänä 13.11. ilman hallituksen esitystä ja hyväksyi asian äänin 22 - 21.
20. marraskuuta kaupunginhallitus päätti laittaa valtuuston päätöksen täytäntöön.

Jarrutus jatkui vielä valtuuston päätöksen jälkeen

Sen jälkeen hallituksessa asian eteneminen kuitenkin takkusi jälleen.
4.12. kaupungin edustajien valinta yhtiökokoukseen ja yhtiön hallitukseen sekä kaupunginjohtajalle myönnettävä nimenkirjoitusoikeus jäivät pöydällevasemmistoliittolaisten ja yhden demarin äänillä puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Perusteena oli, että palvelusopimus pitäisi käsitellä ennen päätöstä.
11.12. asian eteneminen pysähtyi hallituksessa jälleen neljän vasemmistoliittolaisen ja yhden demarin äänillä puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Hallitus esitti, että valtuuston pitäisi käsitellä asia uudestaan sopimukseen tehtyjen muutosten vuoksi.
14.12. valtuuston puheenjohtaja Teija Jestilä (sd.) päätti, että asiaa ei voida ottaa uudelleen valtuuston käsiteltäväksi, koska hallituksen esitys ei sisällä minkäänlaista valmistelua.
18.12. hallitus valitsi kaupungin edustajat ja myönsi kaupunginjohtajalle nimenkirjoitusoikeuden sen jälkeen, kun yhteisyrityksen perustamista vastustanut ja vasemmistoliiton mukana äänestänyt Pirita Hyötylä joutui jääväämään itsensä.
Ennen joulua Länsi-Pohjan sote-yhteisyritys perustettiin ja kunnat ja sairaanhoitopiiri allekirjoittivat 15 vuoden sopimus Mehiläisen kanssa. Sote-sopimuksen arvo on noin miljardi euroa.

Myös shp:n hallituksessa on ollut vaikeaa

Päätöksenteko on ollut vaikeaa myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksessa.
Esimerkiksi Kemin vasemmistoliiton varapuheenjohtajana toimiva sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi esitti 17. marraskuuta, että yhteisyrityksen hankintapäätöstä ei tehdä. Hän perusteli esitystä turvallisuussopimuksen puuttumisella ja sillä, että kuntien päätökset eivät olleet saaneet lainvoimaa.
Sairaanhoitopiirin hallitus kuitenkin teki hankintapäätöksen äänin 3 - 2.
Juttua varten on haastateltu useita kemiläisiä poliitikkoja eri puolueista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti