torstai 3. toukokuuta 2018

Kansalaisilla on oikeus luottaa ja tietää, kirjoittaa HS:n vastaava pää­toimittaja Kaius Niemi...

Ihan hyvää tekstiä mutta...

Helsingin Sanomat törmäsi taannoin "salaisiksi luokiteltujen aineistojen julkaisumuuriin". Mikäli oikein muista, siitä lähti oikeusprosessi käyntiin. En ole viime aikoina huomannut em. asiaan liittyvänä kirjoitetun mitään. Onko asia niin sanotusti painettu villaisella?

Suora nettilainaus Helsingin Sanomista hiukan tuunattuna:

Mielipide    |   Kolumni

Kansalaisilla on oikeus luottaa ja tietää, kirjoittaa HS:n vastaava pää­toimittaja Kaius Niemi

Kriittistä mediaa tarvitaan, jotta suomalaisen yhteiskunnan voimavara, luottamus, on mahdollista ylläpitää. Esimerkiksi sokea luottamus viranomaisiin voi olla oikeusvaltiota rapauttavaa.


SUOMEN sijoitus kansain­välisessä lehdistön­vapausvertai­lussa putosi viime viikolla taas pykälän. Toimittajat ilman rajoja -järjestön listauksessa Suomi sijoittui nyt neljänneksi oltuaan vuosien ajan ykkössijalla.

Kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä on luontevaa miettiä, pitäisikö asiasta olla huolissaan. Lehdistönvapaus kun ei ole vain lehdistön vapautta vaan myös yksi mittari avoimen demokratian tilasta.

LEHDISTÖNVAPAUDEN aktiivinen vaaliminen on osoitus kansalaisten, median ja yhteiskuntajärjestelmän kypsyydestä. Se edellyttää, että yleisö kokee lehdistön työskentelevän heitä varten.

Suomessa tilanne on kansainvälisesti verraten varsin hyvä. Luottamuksen yksi peruskivistä on lehdistön riippumattomuus. Journalistit ovat vastuussa yleisöilleen, eivätkä yksittäisille eturyhmille tai esimerkiksi talouden tai politiikan eliitille.

Media joutuu siis lunastamaan yleisön luottamuksen joka päivä uudestaan. Viestinten on myös perusteltava avoimesti valintojaan ja korjattava reilusti tekemänsä virheet. Median on kyettävä vastaanottamaan arvostelua ja olemaan itsekriittinen.

OLENNAISTA on, että lukijat, katselijat ja kuuntelijat ymmärtävät viestinten perustehtävän: vapaa media takaa yleisöilleen oikeuden saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Tähän kuuluu myös sen varmistaminen, että yleisöllä on pääsy sellaiseen yhteiskunnallisesti olennaiseen tietoon, mitä muuten ei olisi saatavilla.

Mitä suurempi on yleisön luottamus median toimintaan, sitä vahvempi valtakirja viestimillä on tehdä työtään. Luottamus on siksi tärkeää, että journalistiseen työhön liittyy alati riski uskalluksen puutteesta ja myös tahattomasta itsesensuurista.

Suomen kaltaisessa pienessä maassa on tärkeää, että riippumattoman lehdistön ja vallanpitäjien välillä on jännite.

Uskottavuuden kannalta on ongelmallista, jos viestimet toistavat suodattamatta viranomaisten, poliitikkojen, eturyhmien tai talouselämän johtajien näkemyksiä.

Kun tiedonvälityksen monopoli on jo aikoja sitten murtunut, edellä mainituilla ryhmillä on omat viestintäkanavansa. Journalisteja puolestaan tarvitaan tarkistamaan tietoja, asettamaan ne mittasuhteisiinsa ja siten tarkastelemaan asioita kriittisesti.

TOIMITTAJIEN on jatkuvasti arvioitava riippumattomuuttaan.

Journalistinen työ edellyttää ­verkostoitumista mutta myös kykyä välttää sidonnaisuuksia ja liian ­läheisiä välejä uutisoinnin kohteina oleviin henkilöihin tai organisaa­tioihin.

Tässä arvioinnissa erityistä huo­lellisuutta tarvitaan silloin, kun käytössä ovat yhteisölliset pehmeät vaikuttamiskeinot. Niitä sisältävät muun muassa koulutusmuotoiset tapahtumat, kuten yritysten järjestämät tutustumismatkat tai esimerkiksi maanpuolustuskurssit.

KRIITTISYYS on tärkeää, koska luottamukseen perustuvassa yhteiskunnassa on myös heikkoja kohtia.

Tähän sisältyy eräänlainen paradoksi. Jotta suomalaisen yhteiskunnan ehdoton voimavara, luottamus, on mahdollista ylläpitää, tarvitaan kriittisyyttä. Esimerkiksi sokea luottamus viranomaisiin voi olla oikeusvaltiota rapauttavaa.

”Toimittajan tehtävä ei ole luottaa vaan valvoa”, totesi toimittaja ­Susanna Reinboth maaliskuussa Bonnierin journalistipalkintojuhlassa. Hänet ja toimittaja Minna Passi palkittiin kirjastaan Keisari Aarnio, joka perustuu kaksikon paljastuksiin Helsingin huumepoliisin entisen päällikön väärinkäytöksistä.

Lopputulos korjausliikkeineen on oikeusvaltion – ja yleisen luottamuksen – kannalta myönteinen.

SUOMESSA kannattaa ottaa tavoitteeksi nousta jälleen lehdistönvapauden ykkösmaaksi. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että mediatoimiala tekee entistä enemmän yh­teistyötä uhkailujen kohteeksi joutuneiden toimittajien tukemiseksi.

Poliitikoille, viranomaisille ja muille vallanpitäjille voi kansainvälisenä lehdistönvapauspäivänä esittää vakavan toiveen.

On yhä tärkeämpää, että yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla ymmärretään puolustaa lehdistön perustehtävää – vapaan tiedonvälityksen periaatetta – silloinkin, kun median kriittinen ruodinta osuu omalle kohdalle.

Kirjoittaja on HS:n vastaava päätoimittaja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti