maanantai 18. kesäkuuta 2018

Perunkirjoitus ja perukirja...

Olen sisareni kanssa veljemme kuoleman jälkeen hoitaneet ja toteuttaneet monia käytännön asioita. Em. asiakokonaisuuksiin liittyy mm. perunkirjan laatiminen ja siinä yhteydessä syntyvä perukirja.

Me päätimme antaa em. tehtävän Kemin oikeusaputoimistolle. Se suoritettiin mielestämme asiantuntevasti. Perukirja toimitettiin oikeusaputoimistosta mm. veroviranomaisille. Itse olemme toimittaneet perukirjan OP Kemi-pankille, jossa se kopiotiin ja lähetettiin pankin tarkastukseen.

Monia mielenkiintoisia asiakokonaisuuksia on ilmennyt matkan varella, jotka näin maallikon silmin tuntuvat pilkunpiip-tason jutuilta ja saivarteluilta. 

Sain taannoin informaatiota, että pankin taholta pyydetyt lisäselvitykset perustuvat pankin selonottovelvollisuuteen, perhe- ja jäämistöoikeuden säädöksiin, Finanssivalvonnan ohjeisiin ja hyvään pankkitapaan. Selvitysten esittäminen suojaa pesän osakkaiden asemaa ja oikeuksia.


Pätkä Wikipediatekstiä:

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.
Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta (ellei verotoimisto myönnä hakemuksesta jatkoaikaa). Perunkirjoituksen ja perukirjan voivat omaiset laatia itsenäisesti tai yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Ulkopuolisen asiantuntijan rooli perunkirjoituksessa on prosessissa neuvominen ja lomakkeiden täyttäminen omaisten puolesta.
Perunkirjoitustilaisuuteen on lain mukaan kutsuttava kaikki pesän osakkaat. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, joiden tehtävänä on omaisuuden luettelointi ja varojen arvottaminen niiden kuolinhetken käypään arvoon. Henkilön, joka ilmoittaa pesän varat ja velat uskotuille miehille, on perukirjaan tehtävä valaehtoinen vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat oikeita. Perunkirjoituksen toimituttamisen laiminlyönti voi ääritapauksessa aiheuttaa osakkaille henkilökohtaisen velkavastuun vainajan veloista. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jolla on kolme pääasiallista tehtävää:
  • Veroilmoitus
  • Omaisuusluettelo
  • Osakasluettelo
Perukirja on toimitettava kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta sen paikkakunnan verovirastolle, jolla kuollut henkilö on ollut kirjoilla. Omaisuus, joka on jäänyt velkojen maksamisen jälkeen, jaetaan perillisten kesken perinnönjaossa, ja siitä on maksettava perintövero, jonka suuruus riippuu sukulaisuussuhteesta sekä jääneen omaisuuden koosta. Jos perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen löytyy uutta omaisuutta tai velkoja, on toimitettava täydennysperunkirjoitus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti